mgr Bogdan Safader


Mgr Bogdan SAFADER urodził się w Łucku w 1937 r., a po ukończeniu we Wrocławiu
Technikum Budowy Silników oraz Akademii Ekonomicznej podjął pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, a następnie we wrocławskim biurze projektowym Gazoprojekt.
Przez kilka lat pracował w Australii, a po powrocie związał się z Wrocławiem i zatrudnił się w przedsiębiorstwie komputerowym ELWRO, gdzie od 1967 r. pracował na wielu stanowiskach:
- w Zakładzie Serwisu, jako starszy technolog zajmował się organizowaniem serwisu sprzętu komputerowego oraz edukacji w Ośrodku Szkoleniowym ELWRO.
- w Biurze Generalnych Dostaw organizował kompleksową obsługę odbiorców wraz z badaniem potrzeb użytkowników.
- będąc kierownikiem Pracowni Prognozowania i Rozwoju, a potem szefem Zakładu Systemów Pilotowych kierował wdrożeniami systemów pilotowych.
W 1975 r. współuczestniczył w opracowaniu dokumentu Program Rozwoju i Generalnych
Dostaw Systemów Komputerowych w WZE MERA-ELWRO 1976-1980, który stał się podstawą funkcjonowania zakładu macierzystego do 1980 r.
- w Zakładzie Projektowania Systemów współprojektował systemy komputerowe dla dużych przedsiębiorstw (ZR KASPRZAK, ZGODA Świętochłowice, STILON Gorzów, inne).
- w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów, jako główny specjalista d/s ekonomicznych i planowania rozwoju, kierował sprawami ekonomicznymi instytutu.
Opracowywał i wdrażał metody oraz procedury planowania prac B+R, pozwalające na samofinansowanie IKSAiP.
- w delegaturze ELWRO w Budapeszcie kierował działalnością przedstawicielstwa,
doprowadzając do uzyskania uprawnień Delegatury nadanych przez Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
Jako pełnomocnik dyrektora WZE ELWRO d/s przygotowania i organizowania spółek
na prawie handlowym uczestniczył w opracowaniu „Information Memorandum” i w wycenie przedsiębiorstwa w celu przekształcenia ZE ELWRO w spółkę z udziałem zagranicznym,
a także organizował i kierował ELWRO 45 Sp. z o.o. z udziałem kapitału francuskiego.
W 1991 r. zostal współzałożycielem firmy konsultingowej ADIN Sp. z o.o. we Wrocławiu,
a od 2009 r. współpracuje z ADIN w charakterze eksperta/doradcy. Obecnie na emeryturze.
Bogdan SAFADER należy do wybitnych organizatorów informatyki w ELWRO.
Wróć do Zasłużeni dla Elwro


Wróć na stronę główną